Geld Vragen

Rente spaardeposito vergelijken

Wanneer u iedere maand een bepaald bedrag aan geld over heeft, kan het interessant zijn om een spaardeposito te openen. Een ‘normale’ spaarrekening heeft namelijk een stuk lagere rente, omdat er geen vaste looptijd is en een bank er niet vanuit kan gaan dat er regelmatig geld bij wordt gestort. Daarnaast kan de spaarder in dit geval vaak ook gewoon vrij geld opnemen. Bij een spaardeposito ligt dat anders. Daarbij staat het geld in principe voor een bepaalde periode vast, en kan de spaarder dus niet zomaar geld opnemen van zijn of haar spaardeposito. Daar komt bij dat er in veel gevallen maandelijks een bepaald bedrag bij moet worden gestort. De rentes voor spaardeposito’s lopen nogal uiteen, en daarom is het belangrijk om de verschillende deposito rentes te vergelijken. In dit artikel gaan we daar wat verder op in.

Waar op letten bij deposito rente vergelijken?

Bij het vergelijken van de deposito rente bij verschillende banken zijn er verschillende zaken waar u rekening mee dient te houden. Allereerst geldt: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. Let daarom goed op de looptijd van de verschillende spaardeposito’s die u met elkaar vergelijkt. De ene rekening kan immers meer rente opleveren dan de andere, simpelweg omdat de looptijd 3 jaar langer is. Daarnaast kan de minimuminleg nogal uiteenlopen, en is het bij sommige spaardeposito’s verplicht om maandelijks een bedrag bij te storten. Ook dit heeft invloed op de rente. Ten slotte kunnen er nog wat aanvullende voorwaarden verbonden zijn aan een spaardeposito. Zo kan het zijn dat u bij de ene rekening wel geld mag opnemen, terwijl het geld bij de andere echt vast staat.

Hoe vergelijk ik deposito rentes?

Met de huidige techniek is het tegenwoordig relatief eenvoudig om online spaardeposito rentes te vergelijken. Met slechts een paar zaken die u in dient te vullen, kunt u namelijk eenvoudig achterhalen waar u de beste rente kunt krijgen. Zoals in de vorige paragraaf is gebleken zijn er echter wel een aantal dingen waar u rekening mee dient te houden; u wilt immers geen appels met peren vergelijken. Kijk dus goed of de voorwaarden van het spaardeposito vergelijkbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk om uzelf goed in te lezen over dit onderwerp. Daarom zijn websites zoals depositorentevergelijken.nl zeker de moeite waard.

binnenkort een huis te gaan kopen? Openhuis!

Bent u van plan om binnenkort een huis te gaan kopen? Op zaterdag 4 oktober vindt er weer de halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag plaats. Wanneer u een huis zoekt, is dit de uitgelegen kans om veel huizen te bezichtigen. Door heel het land zijn er tienduizenden huizen te bezichtigen.

De ING houdt diezelfde dag ook een open huis. U kunt zonder afspraak te maken een gratis hypotheekgesprek aangaan met een van de adviseurs van de ING. Zij kunnen u dan direct vertellen wat voor bedrag u maximaal zou kunnen lenen voor uw potentiele nieuwe huis.

Er doen in totaal zo’n 72 ING kantoren mee aan de Open Huizen Dag actie. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u terecht voor een gesprek. Om tot een goed advies te komen, raden wij u aan om uw inkomensgegevens mee te nemen.

Kom dus 4 oktober langs bij de ING om gelijk te weten te komen hoe u uw nieuwe droomhuis kunt gaan financieren.

Wanneer u in het huis gaat wonen is een naamplaat natuurlijk wel leuk. Dit zegt direct iets over de woning eigenaar. De naamplaten kun je vaak online bestellen.

Hoe kan ik geld lenen?

U wilt geld lenen, maar hoe kunt u dit doen? Bij veel banken en bedrijven kunt u geld lenen. Er zijn echter meerdere soorten leningen. U kunt kiezen voor een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, een WOZ krediet of een huurkoop.

Persoonlijke lening

Als u een persoonlijke lening afsluiten gaat, maakt u veel afspraken met de kredietverstrekker. In het contract komt te staan hoeveel geld u wilt lenen en hoeveel rente u hierover betaalt. Daarnaast wordt er vastgelegd wanneer u de lening aflossen gaat en hoeveel u per termijn zult aflossen. Aan de hand van de rente en de aflossing wordt bepaald hoeveel u per termijn aan de kredietverstrekker moet betalen.

Het bedrag dat u heeft afgelost, kunt u niet opnieuw opnemen. Meestal kunt u ook geen extra bedragen van de lening aflossen of u zult hier een boete voor moeten betalen. Met een persoonlijke lening heeft u veel zekerheid en overzicht, maar de rente is vaak hoger dan die van een doorlopend krediet. Tevens is de rente niet variabel, waardoor u niet kunt profiteren van rentedalingen.

Doorlopend krediet

De meeste mensen die een lening afsluiten kiezen voor een doorlopend krediet. Als u deze lening afsluiten gaat, hoeft u niet veel afspraken te maken met de kredietverstrekker. Er wordt enkel een maximaal te lenen bedrag en een maximale looptijd afgesproken. Het bedrag dat u uiteindelijk leent, kan dus lager zijn dan het maximaal te lenen bedrag. U hoeft dan enkel rente over het geleende bedrag te betalen. Ook de looptijd van de rente kan korter zijn, waardoor u minder rente hoeft te betalen. De rente is variabel en u kunt dus profiteren van rentedalingen. U kunt tevens een groter deel van de lening aflossen zonder hier een boete voor te betalen.

Het bedrag dat u maximaal kunt lenen wordt het kredietlimiet genoemd. U kunt altijd geld lenen tot de kredietlimiet. Als u een deel heeft afgelost, kunt u dit dus weer opnemen. De rente hoeft u enkel te betalen over het bedrag dat u heeft opgenomen. Veel mensen die niet weten hoeveel geld ze moeten lenen, zullen deze lening afsluiten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw huis wilt verbouwen of een nieuwe tuin wilt aanleggen.

WOZ krediet

Een WOZ-krediet is een vorm van een doorlopend krediet. Als u deze lening afsluiten gaat, hoeft u ook niet veel afspraken te maken. U kunt alleen op deze manier geld lenen als u eigenaar bent van een koopwoning. Het risico dat de kredietverstrekker zijn geld kwijt is wordt dan namelijk een stuk kleiner. Als u deze lening afsluiten wilt, wordt eerst de WOZ-waarde van uw huis berekend. Aan de hand van dit bedrag wordt de kredietlimiet berekend. Meestal is het maximaal te lenen bedrag 150% van de WOZ-waarde. De lopende hypotheek wordt hier nog wel van afgetrokken. Alleen als uw persoonlijke en financiële situatie het toelaat, kunt u in aanmerking komen voor dit geldbedrag.

Eigenlijk werkt geld lenen met een WOZ-krediet voor de rest hetzelfde als geld lenen met een doorlopend krediet. De enige afspraken die er worden gemaakt voordat u geld lenen gaat zijn de kredietlimiet en de maximale looptijd. U mag zelf bepalen wanneer en hoeveel geld u opneemt, zolang het maar niet meer is dan het kredietlimiet. Als u een deel heeft afgelost, kunt u dit bedrag weer opnemen. In termijnen kunt u de lening aflossen. U hoeft geen boete te betalen als u een groter deel van de lening aflossen wilt. De rente is variabel en lager dan die van een doorlopend krediet. Dit is omdat het risico voor de kredietverstrekker kleiner is.

Huurkoop

Een huurkoop is een vorm van geld lenen waarbij de lening is gebonden aan een vast object, bijvoorbeeld een motor. U bent niet de eigenaar van dit object zolang u nog de lening aflossen moet. In deze periode mag u het object niet verhuren of verkopen. Echter voor eventuele schade bent u wel zelf verantwoordelijk. U bent pas de eigenaar van het object als de lening is afgelost. Als u deze lening afsluiten wilt, maakt u een aantal afspraken met de kredietverstrekker. Er wordt vastgelegd hoeveel geld u zult lenen en hoe hoog de rente is. Daarnaast wordt er in het contract opgenomen wanneer u de lening aflossen moet en hoeveel u per termijn aan aflossing zult betalen. Aan de hand van de aflossing en de rente wordt het bedrag bepaald dat u per maand moet betalen. De kredietverstrekker loopt bij deze vorm van geld lenen weinig risico, waardoor de rente lager zal zijn.